Xử lý vi phạm về mã số mã vạch

XỬ LÝ VI PHẠM VỀ MÃ SỐ MÃ VẠCH


Hotline tư vấn! 0984.535.843


Vi phạm mã số mã vạch (hay chính xác là làm giả mã số mã vạch) là hành vi cạnh tranh không lành mạnh giữa các đơn vị kinh doanh hiện nay. Để xử lý vi phạm đối với những hành vi vi phạm trên, Nghị định 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ đã quy định rõ các mức xử phạt hành chính cụ thể và theo từng mức độ khác nhau.

Vi phạm mã số mã vạch bị xử phạt thế nào?

Dưới đây, MAZLAW sẽ chỉ ra các mức xử phạt cụ thể đối với hành vi vi phạm mã số mã vạch.

Xử lý vi phạm về mã số mã vạch

Hotline tư vấn! 0984.535.843

1. Vi phạm quy định về sử dụng MSMV

1.1. Phạt tiền đối với hành vi từ 2.000.000 đ đến 5.000.000 đ :

a) Không thông báo bằng văn bản cho TC TĐC khi thay đổi tên gọi, địa chỉ giao dịch hoặc GCN sử dụng MSMV bị mất/ hỏng;

b) Không xuất trình được văn bản hợp pháp chứng minh về quyền sử dụng mã số mã vạch khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu

c) Không gửi danh mục GTIN, GLN được sử dụng cho TCTĐC;

d) Không thông báo bằng văn bản kèm tài liệu chứng minh việc được sử dụng mã số nước ngoài với TCTĐC khi sử dụng mã số nước ngoài cho SP, HH SX tại VN

1.2. Phạt tiền từ 6.000.000đ đến 10.000.000đ đối với:

a) Sử dụng MSMV có đầu mã quốc gia VN (893) mà chưa được TC TĐC cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV (GCN);

b) Sử dụng trái phép MSMV của DN khác đã được TC TĐC cấp GCN;

c) Sử dụng các dấu hiệu gây nhầm lẫm với MSMV;

d) Không đóng phí duy trì sử dụng MSMV hàng năm.

1.3. Phạt tiền từ 10.000.000 đ ¸ 20.000.000 đ đối với:

Hành vi sử dụng mã số mã vạch nước ngoài để in trên sản phẩm, hàng hóa sản xuất tại Việt Nam mà chưa được cơ quan nước ngoài có thẩm quyền hoặc không được tổ chức sở hữu mã số mã vạch đó cho phép bằng văn bản.

2. Vi phạm về sử dụng giấy chứng nhận, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV.

2.1. Phạt hành chính.

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi:

a) Giả mạo giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV;

b) Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV không đúng thẩm quyền.

2.2. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch giả mạo đối với vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này.

2.3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch đối với vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này.

Để biết thêm các thông tin về thủ tục đăng ký mã số mã vạch hợp pháp cho đơn vị mình, bạn vui lòng liên hệ để được chuyên viên MAZLAW tư vấn hỗ trợ.


Hotline tư vấn! 0984.535.843


Đăng ký mã số mã vạch

>>> Hướng dẫn Đăng ký mã số mã vạch


Các giấy tờ cần thiết để lưu hành sản phẩm

>>> Các giấy tờ cần thiết để lưu hành sản phẩm


THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Hotline: 0984.535.843

Địa chỉ: N2A Hoàng Minh Giám, Thanh Xuân, HN

Mail: mazlawvn@gmail.com 

1 reply

Trackbacks & Pingbacks

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *