Thời gian thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu

THỜI GIAN THẨM ĐỊNH ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU


Hotline tư vấn! 0984.535.843


Quy trình thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu

Quy trình đăng ký nhãn hiệu sẽ trải qua 3 giai đoạn bắt buộc đó là: Thẩm định hình thức; Công bố hợp lệ và Thẩm định nội dung. Thời gian cụ thể của từng giai đoạn như sau:

1. Thẩm định hình thức:

Là việc đánh giá tính hợp lệ của đơn theo các yêu cầu về hình thức,về đối tượng loại trừ, về quyền nộp đơn… để từ đó đưa ra kết luận đơn hợp lệ hay không hợp lệ. Thời gian thẩm định hình thức là 1 tháng kể từ ngày nộp đơn.

2. Công bố đơn hợp lệ:

Đơn đăng ký nhãn hiệu được chấp nhận là hợp lệ được công bố trên Công báo SHCN trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày được chấp nhận là đơn hợp lệ. Nội dung công bố đơn đăng ký nhãn hiệu là các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ ghi trong thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa, dịch vụ kèm theo.

3. Thẩm định nội dung:

Đơn đăng ký nhãn hiệu đã được công nhận là hợp lệ được thẩm định nội dung để đánh giá khả năng cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ. Thời hạn thẩm định nội dung đơn nhãn hiệu là 9 tháng kể từ ngày công bố đơn.


Hotline tư vấn! 0984.535.843


Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu


Xử lý vi phạm nhãn hiệu

Vi phạm nhãn hiệu vị xử phạt thế nào?


Những lưu ý khi đặt tên và thiết kế nhãn hiệu

Khi đặt tên và thiết kế nhãn hiệu cần lưu ý gì?


THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Hotline: 0984.535.843

Địa chỉ: N2A Hoàng Minh Giám, Thanh Xuân, HN

Mail: mazlawvn@gmail.com 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *