Nhãn hiệu có thể là logo công ty; tên cửa hàng; hay tên của một loại sản phẩm hàng hóa/dịch vụ … qua đó giúp phân biệt được sản phẩm mang nhãn hiệu này với các sản phẩm cùng loại khác trong cùng một doanh nghiệp hoặc của các doanh nghiệp khác nhau.

Bài viết

Nhãn hiệu là gì? Cách phân loại nhãn hiệu

/
NHÃN HIỆU LÀ GÌ? CÁCH PHÂN LOẠI NHÃN HIỆU Hotline…