Soạn thảo hợp đồng gia công

Soạn thảo hợp đồng gia công là việc văn bản hóa sự thỏa thuận giữa các bên. Nội dung sự thỏa thuận là các điều khoản phù hợp với quy định pháp luật và cân bằng lợi ịch các bên. Luật Maz xin chỉ ra một số đặc điểm của hợp đồng gia công như sau:


 

Soạn thảo hợp đồng gia công

Soạn thảo hợp đồng gia công


1. Đặc điểm hợp đồng gia công.

1.1. Đặc điểm chung của hợp đồng công.

Hợp đồng gia công trong thương mại cũng có những đặc điểm chung như sau :

 • Là hợp đồng song vụ : Cả bên đặt gia công và bên nhận gia công đều có những quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng, trong đó quyền của bên này là nghĩa vụ của bên kia và ngược lại.
 • Là hợp đồng ưng thuận : Hợp đồng gia công có hiệu lực ngay từ thời điểm các bên đã thỏa thuận xong các điều khoản cơ bản của hợp đồng. Hợp đồng gia công không bao giờ có thể được thực hiện và chấm dứt ngay tại thời điểm giao kết. Nếu các bên không có thỏa thuận về thời hạn thì thời hạn được tính là khoảng thời gian hợp lý để thực hiện việc gia công.
 • Là hợp đồng có đền bù : Bên đặt gia công có nghĩa vụ thanh toán tiền công cho bên nhận gia công. Việc không có thỏa thuận không được hiểu là không có đền bù.

1.2. Đặc điểm riêng của hợp đồng gia công thương mại

Hợp đồng gia công có những đặc điểm riêng so với các hợp đồng gia công trong dân sự:

 • Đối tượng : Đối tượng của hợp đồng gia công trong thương mại là việc thực hiện công đoạn trong quá trình sản xuất. Sản phẩm mới được sản xuất ra theo hợp đồng gia công được gọi là hàng hóa gia công. Tất cả các loại hàng hóa đều có thể được gia công, trừ những hàng hóa thuộc diện cấm kinh doanh.
 • Hình thức : Hợp đồng gia công trong thương mại phải được lập thành văn bản. Hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.
 • Nội dung: Hợp đồng gia công có thể bao gồm những điều khoản. Cụ thể: hàng hóa, số lượng và giá nguyên vật liệu, giá gia công, phương thức thanh toán và các tài liệu kỹ thuật.

Xem thêm:

2. Quyền và nghĩa của các bên trong hợp đồng gia công

2.1. Quyền và nghĩa vụ của bên đặt gia công:

 •  Giao một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật liệu gia công theo đúng hợp đồng gia công.
 •  Nhận lại toàn bộ tài sản gia công… sau khi thanh lý hợp đồng gia công.
 •  Cử người đại diện để kiểm tra, giám sát việc gia công tại nơi nhận gia công. Cử chuyên gia để hướng dẫn kỹ thuật, sản xuất và kiểm tra chất lượng sản phẩm gia công.
 •  Chịu trách nhiệm về tính hợp pháp về quyền sở hữu trí tuệ của hang hoá gia công, nguyên liệu, vật liệu, máy móc, thiết bị dùng để gia công chuyển cho bên nhận gia công.

2.2. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận gia công:

 • Cung ứng một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật liệu để gia công theo thoả thuận với bên đặt gia công.
 • Nhận thù lao gia công và các chi phí hợp lý khác.
 • Trường hợp nhận gia công cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, bên nhận gia công được xuất khẩu tại chỗ sản phẩm gia công…
 • Trường hợp nhận gia công cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, bên nhận gia công được miễn thuế nhập khẩu đối với máy móc, nguyên liệu…
 • Chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của hoạt động gia công hàng hoá. Trong trường hợp hàng hoá gia công thuộc diện cấm kinh doanh, cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu.

Tham khảo: mau-hop-dong-gia-cong-hang-hoa

3. Dịch vụ tư vấn hỗ trợ soạn thảo hợp đồng gia công tại Luật Maz

Với ưu thế nhanh chóng và có kinh nghiệm nhiều năm, Luật Maz luôn sẵn sàng cung cấp dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng gia công tới các doanh nghiệp/đơn vị.

Xem thêm:


THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Hotline: 0984.535.843

Địa chỉ: N2A Hoàng Minh Giám, Thanh Xuân, HN

Mail: mazlawvn@gmail.com 

3 replies

Trackbacks & Pingbacks

 1. […] Tư vấn soạn thảo hợp đồng gia công hàng hóa, sản phẩm […]

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *