Chuyên mục sở hữu trí tuệ gồm các thông tin và hướng dẫn bảo hộ về Quyền Sở hữu công nghiệp và Quyền Tác giả.
1. Quyền sở hữu công nghiệp gồm:

Đăng ký nhãn hiệu; Đăng ký thương hiệu; Đăng ký Logo…
Đăng ký kiểu dáng công nghiệp, kiểu dáng sản phẩm
Đăng ký sáng chế
Đăng ký chỉ dẫn địa lý

2. Quyền Tác giả gồm:

Đăng ký bản quyền logo, thiết kế đồ họa…
Đăng ký bản quyền phần mềm, ứng dụng
Đăng ký bản quyền tác phẩm văn học
Đăng ký bản quyền bài hát

Thủ tục đăng ký sáng chế

/
ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ Hotline tư vấn: 0984.535.843 Bên…

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp

/
ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP Hotline tư vấn:…

Đăng ký bản quyền phần mềm

/
ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN PHẦN MỀM Hotline tư vấn: 0984.535.843 Phần…

Đăng ký độc quyền logo

/
ĐĂNG KÝ ĐỘC QUYỀN LOGO  Hotline tư vấn: 0984.535.843 Bạn…