Luật Maz cung cấp dịch vụ tư và soạn thảo hợp đồng chuyên nghiệp , với các hạng mục chính như: Hợp đồng kinh tế; Hợp đồng thương mại; Hợp đồng dân sự….

Hợp đồng góp vốn kinh doanh bằng tiền mặt

/
Hợp đồng góp vốn kinh doanh bằng tiền mặt là sự…

Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư

/
Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư là mẫu hợp đồng…

Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu

/
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu là một loại…

Hợp đồng nhượng quyền thương mại

/
Hợp đồng nhượng quyền thương mại có tên gọi…

Các trường hợp vi phạm hợp đồng phổ biến

/
Các trường hợp vi phạm hợp đồng là các dạng…

Các loại hợp đồng đầu tư

/
Các loại Hợp đồng đầu tư bao gồm: BCC, BOT, BTO,…