Đặt tên công ty trùng nhau có được không?

Câu hỏi: Kính gửi luật sư, em đang mở cửa hàng mua bán. Bây giờ em muốn mở công ty để có giấy phép kinh doanh. Nhưng khi nhờ bạn bè kiểm tra họ thì thấy bảo tên công ty em định đặt bị trùng rồi. Luật sư cho em hỏi tên công ty bị trùng có sao không? Và bị trùng tên là trùng toàn bộ hay như thế nào? Em xin cảm ơn luật sư!

Đặt tên công ty trùng nhau có được không

Đặt tên công ty trùng nhau có được không?

Trả lời: Với yêu cầu tư vấn trên, Luật Maz xin được trả lời bạn như sau:

1. Đặt tên công ty bị trùng nhau có được không?

Tên doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây:

  • Loại hình doanh nghiệp. Tên loại hình doanh nghiệp được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH” đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; được viết là “công ty cổ phần” hoặc “công ty CP” đối với công ty cổ phần; được viết là “công ty hợp danh” hoặc “công ty HD” đối với công ty hợp danh; được viết là “doanh nghiệp tư nhân”, “DNTN” hoặc “doanh nghiệp TN” đối với doanh nghiệp tư nhân;
  • Tên riêng. Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.

Luật doanh nghiệp 2014 quy định điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp là đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký. Cụ thể ở đây là phần tên riêng của doanh nghiệp không được trùng nhau.

2. Bị trùng tên là trùng toàn bộ hay như thế nào?

Luật Doanh nghiệp 2014 cũng quy định rõ các trường hợp nào bị xem là trùng, hay tương tự gây nhầm lẫn. Cụ thể như sau:

“Tên trùng là tên tiếng Việt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký được viết hoàn toàn giống với tên tiếng Việt của doanh nghiệp đã đăng ký.


>>> Xem thêm:

1 reply

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *