Chi tiết hợp đồng hợp tác kinh doanh

Hợp đồng hợp tác kinh doanh là sự thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên về việc cùng đóng góp tài sản, công sức để thực hiện công việc nhất định, cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm. Chi tiết hợp đồng hợp tác kinh doanh là nội dung cụ thể từng điều khoản của hợp đồng. Dưới đây, Luật Maz sẽ hướng dẫn các bạn soạn thảo chi tiết hợp đồng hợp tác kinh doanh.


 Chi tiết hợp đồng hợp tác kinh doanh

Chi tiết hợp đồng hợp tác kinh doanh


Chi tiết hợp đồng hợp tác kinh doanh phải được lập thành văn bản. Trong quá trình thỏa thuận và ký kết hợp đồng, các bên luôn cần một đơn vị tư vấn/người tư vấn làm trung gian. Mục đích để cân hòa lợi ích, hạn chế những rủi ro. Và cụ thể hóa nội dung chi tiết hợp đồng hợp tác kinh doanh.

1.Đặc điểm chi tiết hợp đồng hợp tác kinh doanh

Chi tiết hợp đồng hợp tác kinh doanh có những đặc điểm cơ bản sau:

 • Về chủ thể: Số lượng chủ thể trong từng hợp đồng cũng không giới hạn. Hợp đồng có thể được ký kết giữa cá nhân với cá nhân. Doanh nghiệp với cá nhân; doanh nghiệp với doanh nghiệp …
 • Mục đích: Các bên tham gia hợp đồng nhằm thực hiện HTKD tìm kiếm lợi nhuận. Thông qua hoạt động mà không thành lập pháp nhân.
 • Về nội dung của hợp đồng: Luật Đầu tư 2005 không quy định về nội dung cụ thể của hợp đồng BCC. Tuy nhiên, đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài, nội dung hợp đồng phải theo quy định tại Điều 55 Nghị định 108/2006/NĐ-CP.
 • Hình thức của hợp đồng: Luật Đầu tư 2005 không quy định rõ ràng hình thức bắt buộc phải bằng văn bản. Tuy nhiên để hạn chế rủi ro, chi tiết hợp đồng hợp tác kinh doanh cần lập thành văn bản.

2. Nội dung chi tiết hợp đồng hợp tác kinh doanh

Căn cứ quy định tại Điều 55 Nghị định 108/2006/NĐ-CP, chi tiết hợp đồng hợp tác kinh doanh có nội dung:

 • Tên, địa chỉ, người đại diện có thẩm quyền của các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh. Địa chỉ giao dịch hoặc địa chỉ nơi thực hiện dự án.
 • Mục tiêu và phạm vi kinh doanh.
 • Đóng góp của các bên hợp doanh, việc phân chia kết quả đầu tư, kinh doanh, tiến độ thực hiện hợp đồng.
 • Tiến độ thực hiện dự án.
 • Thời hạn hợp đồng.
 • Quyền, nghĩa vụ của các bên hợp doanh.
 • Các nguyên tắc tài chính.
 • Thể thức sửa đổi, chấm dứt hợp đồng, điều kiện chuyển nhượng.
 • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, phương thức giải quyết tranh chấp

3.Nội dung dịch vụ tư vấn soạn thảo chi tiết hợp đồng hợp tác kinh doanh

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin và ký dịch vụ cung cấp hoạt động tư vấn soạn thảo hợp đồng. Luật Maz sẽ cử chuyên viên/luật sư chuyên môn thực hiện các nội dung công việc được thỏa thuận và yêu cầu.

Cụ thể:

 • Chuẩn bị các văn bản, cơ sở pháp lý điều chỉnh các vấn đề liên quan đến hợp đồng. Tư vấn áp dụng trong thực tiễn liên quan đến chi tiết hợp đồng hợp tác kinh doanh.
 • Nghiên cứu tài liệu liên quan, tìm hiểu thông tin liên quan về các bên của hợp đồng.  Đưa ra giải pháp tư vấn tối ưu cho việc chi tiết hợp đồng hợp tác kinh doanh.
 • Tham gia đàm phán, thương thảo. Đưa ra các ý kiến để khách hàng đánh giá, quyết định các nội dung chi tiết hợp đồng hợp tác kinh doanh;
 • Soạn thảo nội dung chi tiết hợp đồng hợp tác kinh doanh.
 • Điều chỉnh các điều khoản liên quan tới quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng
 • Dịch thuật, công chứng hợp đồng (nếu có).

Chi tiết hợp đồng hợp tác kinh doanh

Chi tiết hợp đồng hợp tác kinh doanh


4.Phương thức tư vấn chi tiết hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Luật Maz

Dựa trên nhu cầu và hoàn cảnh thực tế của Quý khách hàng, Luật Maz luôn sẵn sàng đáp ứng và cung cấp dịch vụ tư vấn chi tiết hợp đồng hợp đồng kinh doanh.

 • Tư vấn trực tiếp và thực hiện dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng hợp tác tại văn phòng. Trường hợp này, Quý khách cần đặt lịch hẹn trước. Luật Maz sẽ bố trí Luật sư phụ trách có thể trao đổi và hỗ trợ trực tiếp.
 • Tư vấn qua điện thoại hoặc email trường hợp Quý khách không có đủ điều kiện về thời gian và khoảng cách xa.
 • Trường hợp có yêu cầu đặc biệt, Luật Maz có thể cử Luật sư tư vấn chi tiết hợp đồng hợp tác kinh doanh. Thực hiện các công việc liên quan trực tiếp tại địa chỉ của Quý khách hàng.

5. Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh đầu tư mới nhất.

Quý khách hàng có thể tham khảo mẫu chi tiết hợp đồng hợp tác kinh doanh mới nhất theo quy định pháp luật với nội dung các điều khoản cơ bản tại đây.  (mau-hop-dong-hop-tac-mazlaw.pdf)

Xem thêm:

Trường hợp Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết hợp đồng hợp tác kinh doanh, vui lòng liên hệ.


THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Hotline: 0984.535.843.

Địa chỉ: Tòa N2A, đường Hoàng Minh Giám, Hà Nội

Mail: mazlawvn@gmail.com

11 replies

Trackbacks & Pingbacks

 1. […] Tư vấn soạn thảo Hợp đồng hợp đồng hợp tác kinh doanh, góp vón […]

 2. […] Tư vấn soạn thảo Hợp đồng hợp đồng hợp tác kinh doanh, góp vốn […]

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *