Cách viết hợp đồng – Hướng dẫn soạn thảo chi tiết

Cách viết hợp đồng hay cách soạn thảo hợp đồng sao cho đúng và đầy đủ nội dung?  Đây luôn là câu hỏi được quan tâm và đòi hỏi người soạn thảo phải có chuyên môn, kỹ năng. Dưới đây, Luật Maz sẽ chia sẻ tới các bạn cách viết hợp đồng – hướng dẫn soạn thảo chi tiết.


Cách viết hợp đồng - Hướng dẫn soạn thảo chi tiết

Cách viết hợp đồng – Hướng dẫn soạn thảo chi tiết


Hợp đồng là văn bản giao kết giữa các bên cùng thỏa thuận về một vấn đề trong khuôn khổ pháp luật. Mỗi  lĩnh vực lại có nội dung và đặc điểm khác nhau khi viết một hợp đồng. Ví dụ: Cách viết hợp đồng góp vốn sẽ có nội dung khác với cách viết hợp đồng mua bán hay cách viết một hợp đồng hợp tác… Tuy nhiên, dù là loại hợp đồng nào thì cách viết một hợp đồng luôn có những nguyên tắc nhất định.

1. Cách viết hợp đồng có đầy đủ nội dung theo quy định.

Kết cấu chung của một hợp đồng trong cách viết hợp đồng – hướng dẫn soạn thảo chi tiết bao gồm các phần như sau:

1.1. Phần mở đầu trong cách viết hợp đồng.

Phần mở đầu là một phần của Hợp đồng. Tùy thuộc vào loại hợp đồng mà các bên soạn thảo hợp đồng cho phù hợp. Phần mở đầu có các nội dung sau:

 • Quốc hiệu;
 • Số và ký hiệu của hợp đồng;
 • Tên hợp đồng;
 • Những căn cứ xác lập hợp đồng;
 • Địa điểm, thời điểm ký hợp đồng;

1.2. Phần thông tin về chủ thể trong cách viết hợp đồng.

 • Tên chủ thể ký kết hợp đồng: Cần ghi đúng tên trong giấy phép thành lập hợp pháp của chủ thể. Thông tin người đại diện theo pháp luật của chủ thể hoặc người đại diện theo ủy quyền.
 • Địa chỉ của chủ thể hợp đồng: Địa chỉ của chủ thể hợp đồng là địa chỉ trụ sở chính của pháp nhân. Ghi rõ số nhà, đường phố, xóm ấp, phường xã, quận, huyện, tỉnh, thành phố.
 • Điện thoại, telex, Fax: Trong nền kinh tế thị trường, việc thông tin nhanh chóng cũng là điều kiện giúp các bên kinh doanh thuận tiện. Việc ghi điện thoại, telex, Fax giúp các bên trao đổi thông tin nhanh chóng hơn, giảm bớt chi phí đi lại, trừ những trường hợp cần thiết.
 • Người đại diện ký kết hợp đồng: Đây là một trong những nội dung quan trọng của hợp đồng. Nó liên quan đến tính hiệu lực, thẩm quyền ký kết. Pháp luật hiện hành quy định mỗi bên chỉ cần một đại diện hợp pháp ký kết hợp đồng. Đó có thể là người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền. Trong trường hợp người được ủy quyền ký kết hợp đồng thì phải có giấy ủy quyền.

1.3. Phần nội dung trong cách viết hợp đồng.

Nội dung của hợp đồng là tổng hợp các quyền và nghĩa vụ của các bên chủ thể hợp đồng. Thông thường có 3 điều khoản cần lưu ý trong cách viết hợp đồng – hướng dẫn soạn thảo chi tiết:

 •  Điều khoản thường lệ: Là những điều khoản mà nội dung của nó đã được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật.  Đối với điều khoản thường lệ, cần lưu ý quy định về phạt vi phạm hợp đồng. Vì theo quy định, các bên chỉ có thể áp dụng phạt vi phạm hợp đồng khi có điều khoản thỏa thuận về vấn đề này.
 • Điều khoản chủ yếu: Là những điều khoản căn bản nhất của hợp đồng. Bắt buộc các bên phải thỏa thuận ghi vào văn bản của hợp đồng. Phần nội dung của hợp đồng bao gồm: Đối tượng của hợp đồng. Chất lượng, chủng loại, quy cách. Tính đồng bộ của sản phẩm, hàng hóa hoặc yêu cầu kỹ thuật của công việc. Giá cả; bảo hành; điều kiện nghiệm thu, giao nhận; phương thức thanh toán. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng; chuyển nhượng hợp đồng. Giải quyết tranh chấp; các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng. Các điều khoản khác liên quan trực tiếp đến đặc điểm từng loại hợp đồng kinh tế…
 • Điều khoản tùy nghi: Là những điều khoản do các bên tự thỏa thuận với nhau khi chưa có quy định của pháp luật. Hoặc đã có quy định của pháp luật nhưng các bên chưa được phép tận dụng linh hoạt vào hoàn cảnh thực tế.

1.4. Phần ký kết trong cách viết hợp đồng.

 • Số lượng bản hợp đồng cần ký kết: Căn cứ vào nhu cầu của các bên ký kết hợp đồng mà thỏa thuận số lượng bản hợp đồng cho phù hợp. Điều quan trọng là các bản hợp đồng phải đảm bảo nội dung giống nhau và có giá trị pháp lý như nhau.
 • Chữ ký của các bên: Mỗi bên chỉ cần một người ký vào Hợp đồng, người đó là đại diện hợp pháp của các bên ghi trong phần “thông tin về chủ thể hợp đồng”.
 • Đóng dấu của các bên: Thông thường hợp đồng ký kết giữa các bên có dấu đóng lên trên chữ ký của đại diện ký kết hợp đồng. Dấu của đơn vị được đóng trùm lên phần chữ ký.

1.5. Phụ lục hợp đồng và các văn bản bổ sung trong cách viết hợp đồng.

Trong bài chia sẻ cách viết hợp đồng – hướng dẫn soạn thảo chi tiết thì lưu ý về phụ lục là một phần không thể bỏ qua.

 •  Phụ lục hợp đồng: Việc lập văn bản phụ lục hợp đồng được áp dụng trong cách viết hợp đồng sau: Các bên chủ thể hợp đồng cần chi tiết và cụ thể hóa các điều khoản mà trong hợp đồng không thể hoặc không nên ghi chi tiết. Nguyên tắc chung là phụ lục được ký kết cùng thời điểm với hợp đồng. Nội dung của phụ lục không được trái với hợp đồng.
 • Văn bản điều chỉnh hợp đồng: Trong quá trình thực hiện hợp đồng, các bên có thể thỏa thuận xác lập văn bản bổ sung những điều khoản của hợp đồng đã ký kết như: thay đổi, bổ sung nội dung các điều khoản của hợp đồng đang thực hiện cho phù hợp với điều kiện thực tế của các bên.

2. Nguyên tắc dùng từ ngữ trong cách viết hợp đồng.

Về cách sử dụng từ ngữ trong cách viết hợp đồng – hướng dẫn soạn thảo chi tiết, các bạn cần lưu ý những nguyên tắc chính sau.

2.1. Về nội dung trong cách viết hợp đồng – hướng dẫn soạn thảo chi tiết.

 • Nguyên tắc 1: Không sử dụng các ký hiệu đặc biệt, viết tắt hay viết thừa chữ trong cách viết hợp đồng.
 • Nguyên tắc 2: Từ ngữ sử dụng phải đơn nghĩa; rõ nghĩa đen; cụ thể và chính xác.
 • Nguyên tắc 3: Không thay đổi từ ngữ căn bản, pháp lý của hợp đồng. Không tùy ý ghép thêm chữ một cách chủ quan trong cách viết hợp đồng.
 • Nguyên tắc 4: Không dùng từ ngữ địa phương, tiếng lóng hay thổ ngữ trong cách viết hợp đồng.

2.2. Về hình thức trong cách viết hợp đồng – hướng dẫn soạn thảo chi tiết.

 •  Đảm bảo tính nguyên vẹn trong cách viết hợp đồng: Hợp đồng khi viết phải có số thứ tự các trang, đóng thành tập. Hợp đồng mà chủ thể là pháp nhân thì phải có dấu giáp lai. Hợp đồng mà chủ thể là cá nhân thì phải có chữ ký từng trang. Chữ ký và con dấu của các bên sẽ được ký tên, đóng dấu ở cuối hợp đồng. Nếu có thay đổi hoặc bổ sung điều khoản, nội dung đó sẽ được ghi trong phụ lục hợp đồng.
 • Đảm bảo chuẩn xác các số: Hợp đồng có số liệu hoặc giá trị hợp đồng. Ngoài việc ghi bằng số thì phải ghi bằng chữ để đảm bảo sự chính xác. Ngày tháng trên hợp đồng cũng rất quan trọng và cần được ghi rõ ràng.
 • Đảm bảo thống nhất ngôn ngữ: Nên sử dụng một loại ngôn ngữ trong cách viết hợp đồng. Trường hợp, các chủ thể có ngôn ngữ khác nhau thì ngoài hai bản bằng ngôn ngữ riêng của hai bên. Nên có một bản soạn thảo bằng tiếng anh.

3. Dịch vụ tư vấn cách viết hợp đồng – hướng dẫn soạn thảo chi tiết tại Luật Maz.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực soạn thảo, tư vấn cách viết hợp đồng, Luật Maz luôn sẵn sàng hỗ trợ các bạn trong cách viết hợp đồng. Trong mỗi lĩnh vực, Luật Maz sẽ hỗ trợ, tư vấn cách viết hợp đồng – hướng dẫn soạn thảo chi tiết.

2 replies

Trackbacks & Pingbacks

 1. […] Cách viết hợp đồng – Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng […]

 2. […] Xem thêm: Hướng dẫn soạn thảo chi tiết hợp đồng […]

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *